Kontakt

Drużynowy i koordynator projektu:

pwd. Krzysztof Kasperek HR

nr. tel.: 513 544 248

e-mail:  krzysztof.kasperek@zhp.net.pl

Przyboczna i z-ca koordynatora:

pwd. Anna Wójcik

nr.tel.: 795 838 962

Osoba ds. kontaktu z mediami:

Dominika Mucha

nr.tel.: 698 383 246

 

Reklamy